Kameraövervakning i garagen

Bedömning inför kameraövervakning:

 • Salvian Samfällighetsförening, 716418-5048, 221002
 • Att skydda medlemmarnas fordon och däck från skadegörelse och stöld samt utreda brott.
 • Vi har gjutit fast alla garagestolpar med vinkeljärn samt vid upprepade tillfällen informerat medlemmarna om vikten att låsa båda låsen samt säkerställa att garageporten går i lås. Även tipsat om att antingen kedja ihop däcken eller endast ha tre av fyra däck vid förvaring.
 • Vi har gjutit fast alla garagestolpar med vinkeljärn samt vid upprepade tillfällen informerat medlemmarna om vikten att låsa båda låsen samt säkerställa att garageporten går i lås. Även tipsat om att antingen kedja ihop däcken eller endast ha tre av fyra däck vid förvaring.
 • Vi ska övervaka insidan av garagen, dessa ligger inte i direkt anslutning till någons bostad och de är endast till för att parkera fordon i och förvara en uppsättning däck. Tanken är att vi ska sätta upp rörelsekänsliga kameror i linje med garageportarna på insidan för att få med ett eventuellt intrång via garageporten. Vi har valt att sätta kamerorna på insidan för att skydda den personliga integriteten i så stor utsträckning som möjligt.
 • Vi kommer att börja med att bevaka alla veckodagar, nattetid (00:00-04:30) då de flesta av brotten har skett mellan de tiderna. 
 • Kamerorna kommer vara av modell som tar upp bild men inte ljud, de filmar endast vid rörelse och då skickas bilderna direkt till ett mailkonto som innehas av föreningen.
 • Vi har haft en våg av inbrott, stölder och skadegörelse i samtliga garagelängor i föreningen som har kostat föreningen över 120000 att åtgärda i akuta och långsiktiga lösningar för att skydda medlemmarnas egendom.  Dessa har skett alla tider på dygnet men i huvudsak på natten mellan 00:00-04:30. 
 • Materialet kommer sparas i tre (3) dygn för att sedan automatiskt raderas.
 • Två (2) personer i styrelsen kommer ha tillgång till det inspelade materialet, dock kommer det endast att öppnas vid upptäckt/anmäld skadegörelse, stöld eller inbrott. Endast bildmaterial från incident kommer sparas och bifogas polisanmälan. Sekretessavtal för avsedd anledning ska finnas påskrivna av de två (2) som har tillgång till materialet.
 • Vi kommer att informera de boende på ett möte samt via info-tavlan i tvättstugan, hemsidan samt på vår slutna facebook-sida. 
 • Då flertalet av våra medlemmar har efterlyst övervakning i garagen för att skydda deras och föreningens egendom har vi tagit beslut om att testa kameraövervakning för att se om det stävjar nya brott i garagen. Medlemmarna är trötta på kostnaderna för inbrotten samt oroliga för sin egendom och det tycker vi i styrelsen är viktigt att lyssna till och göra något åt. Då garagen endast är till för uppställning av fordon samt förvaring av en uppsättning däck torde det vara den minst integritetskränkande platsen att bevaka, samt mindre integritetskränkande åtgärd jämfört med att sätta kamerorna utanför garagen, där dem kan filma vem som helst som går förbi. Detta är en sista utväg efter installerande av vinkeljärn för att fästa alla garagestolpar och byte av vissa lås och justering av portar. 
 • Vi kommer informera på infotavlan i tvättstugan, på vår Facebook-grupp samt med en skylt inne i varje garagelänga på väggen invid själva
 • kameran. Det kommer även sättas upp skyltar utanför garagen med att här utförs kameraövervakning med tillägg av en QR kod som länkar till ett komplett dokument med information om kameraövervakningen. 
 • Vi följer GDPR’s riktlinjer ang behandling av personuppgifter. 
 • Kameraövervakningen kommer att utvärderas var 6:e månad med start from 1 april vilket innebär att utvärdering kommer ske vid närmst kommande styrelsemöte årligen efter 1 april och 1 oktober. 
 • Kameraövervakningen kommer påbörjas så snart kamerorna är uppsatta, de kommer sättas upp i en garagelänga i taget men i slutänden kommer alla garagelängor att övervakas. 

Den registrerades rättigheter vid kameraövervakning:

Som bevakad kan du utöva flera rättigheter, särskilt rätten att få tillgång till eller radering av dina personuppgifter. För att veta mer utförligt vad du har rätt till ber vi dig följa länken:

Dataskyddsförordningen (GDPR) (gdprinfo.eu) 

För ytterligare information om denna kameraövervakning ber vi dig ta del av texten ”Bedömning inför kameraövervakning” nedan.

Vid eventuell önskan om åtgärd ber vi dig kontakta styrelsen via mail: 

info@salvian.se