Välkommen till höstens städdag!

Välkommen till höstens städdag!

Lördagen den 7 november kl 9.00-12.00

På grund av den fortsatta Corona-situationen så kommer vi inte att samlas innan utan man går direkt ut och städar. Från kl 9.00 kommer det finnas skottkärror och krattor framtagna vid tvättstugan. Det som behövs göras är:
• Kratta löv
• Ta bort nedfallna grenar
• Plocka skräp på föreningens område
• Häckarna utmed Blåeldsvägen behöver klippas så att inga grenar går ut över trottoaren. Ett bra tillfälle är att göra detta under städdagen, annars behöver styrelsen anlita en entreprenör för arbetet.

Läs mer