Grönområdet

Vårt område har ett rikt grönområde, som vi är glada och stolta över. Det finns många gröna ställen på området, planteringar, gräs, buskar och träd. Vårt grönområde ger oss ett fint och trevligt område som vi arbetar hårt för att hålla det fint. På vår och höst hjälps alla medlemmar åt under städdagarna, och däremellan sköts det löpande av företaget Miljönära. Vi har två lekplatser och en boulebana.