Medlemskap

Bara den som äger en fastighet på området kan vara medlem i föreningen. Å andra sidan kan man inte äga en fastighet utan att vara medlem. Medlemskapet är alltså obligatoriskt och bundet till fastighetsägandet. Medlemskap sker automatiskt genom förvärv av en fastighet inom vårt område. De grundläggande besluten för förvaltning fattas på föreningsstämma genom majoritetsbeslut (Lagen om förvaltning av samfälligheter, SFL).

Medlemsavgift

Aktuell medlemsavgift är 3100 kr/månaden. I medlemsavgiften ingår:

  • Fjärrvärme
  • Normal vattenförbrukning
  • Sophämtning
  • TV via kopparnät
  • Gemensam tvättstuga
  • Garage- och P-plats (inkl försäkring på garaget)
  • Snöröjning
  • Belysning i gränder och på P-plats
  • Skötsel och underhåll av garage och gemensamma ytor, lekplatser osv.
  • Andel i fonderade medel för framtida underhåll

Tack vare våra egna arbetsinsatser kan avgiftens storlek hållas nere.

Avgiften ska betalas till samfällighetens bankgiro.