Sophantering

Vi har en gemensam sophantering inom föreningen. Tömning av sopkärlen sker på tisdagar vilket innebär parkeringsförbud kl. 7-16 framför sopanläggningen.

Sopanläggningen är endast till för hushållssopor. Samfälligheten får betala per kilo sopor vi slänger, så det är inte tillåtet att slänga exempelvis tidningar, glas, metall eller andra grovsopor.

I vår sopstation får vi således endast lägga hushållsavfall.
(Samtal pågår just nu med kommunen om sortering av matavfall. Mer info om detta kommer när det blir dags)

Källsortera för en bättre miljö!

Tidningar, glas, metall, papper, kartong, plast och batterier lämnas i behållarna vid återvinningsstationen på Backtimjegränd 1, endast 250 meter från vår sopanläggning.

Trädgårdsavfall, möbler och allt annat som inte passar in i ovanstående kategorier av avfall: Lämnas på Lövsta återvinningscentral. För info om aktuella öppettider på Lövsta återvinningscentral