Styrelse

Styrelsen består för närvarande av 5 ledamöter och en suppleant: ordförande, kassör, sekreterare, ledamot ansvarig för yttre anläggningar, ledamot ansvarig för värmecentral och tvättstuga samt suppleant. Styrelsens sammansättning framgår av senaste årsmötesprotokollet, vilket delas ut till samtliga medlemmar, samt anslås i tvättstugan.

Självfallet kan var och en ta kontakt med vem som helst i styrelsen i alla frågor, men det är naturligtvis enklast om man kontaktar den som har ansvar för det område frågan gäller, exempelvis den som ansvarar för yttre anläggningar om det gäller gräsklippning, garage etc och den som har ansvar för värmecentralen om det gäller värme, vatten etc.

Styrelsen består idag av:

Ordförande
Linda Langermo

Kassör
Jessica Bertilson

Sekreterare
Emilie Erksén 

Värmecentral
Christoffer Mann

Ledamot
Yordanos Yemane

Suppleant
Amjed Ali

För att komma i kontakt med styrelsen, vänligen maila:
info@salvian.se

Valberedning

Valberedningens uppgift är att vid årsstämman föreslå lämpliga kandidater till styrelse och revision. Valberedningen utses av stämman för ett år i taget att ansvara för valberedningsarbetet.