Boende

Att bo i radhus innebär många fördelar, men ställer också andra krav än när man bor i villa. I ett radhusområde bor man vägg i vägg med sina grannar. Trivseln är i hög grad beroende av grannsämjan, som man måste bygga upp och vårda ömsesidigt. Man behöver inte vara bästa vänner, men det är viktigt att var och en av oss medverkar så att intressemotsättningar inte utvecklas till djupgående konflikter som stör grannsämjan och stämningen i området.

Det är också viktigt för hela området att fastigheterna underhålls och sköts på ett acceptabelt sätt och att man har kontakt med varandra om man vill göra förändringar som påverkar grannen. Förutom den egna fastigheten har man också ett gemensamt ansvar för skötsel och drift av hela samfälligheten. Det finns ingen värd eller några anställda för detta. De som för tillfället sitter i styrelsen och svarar för verksamheten är medlemmar som alla andra. Det innebär stora ekonomiska fördelar att arbetet i samfälligheten i huvudsak sker genom självförvaltning och genom eget arbete men det fordrar att alla medverkar i det gemensamma arbetet om det ska fungera bra och vara rättvist.