Ny i området

Varmt välkommen till Salvians Samfällighetsförening!

Föreningen bildades 1969 och består av 60 fastigheter varav 10 är souteränghus.

Vi äger gemensamt våra garage och tvättstugan/panncentralen. Vi har gemensamma avtal för kabel-TV, sophämtning, gräsklippning och snöskottning. På området har vi två lekplatser. Området är i princip bilfritt, och tanken med det är förstås att vi skall få ett lugnt och trevligt område, som är säkert och tryggt för alla. Parkering på området eller tomten är inte tillåtet. Till varje hus hör ett garage, och en ute-parkeringsplats.

I och med att ni köpt radhuset här är ni också medlemmar i Salvians Samfällighetsförening, vars uppgift är att förvalta och vårda vår gemensamma egendom. Om du inte har erfarenhet av samfällighetsföreningar tidigare skall du läsa här om hur det fungerar.

Vår och höst har vi en gemensam städning av våra områden, dagen avslutas med korvgrillning.

Årsmöte hålls senast i April varje år.

Har du några funderingar är du förstås välkommen med dina frågor. Kanske kan din granne, som bott här ett tag, svara. Du är också alltid välkommen med dina frågor och synpunkter till styrelsen för föreningen. Vi eftersträvar alltid dialog med alla medlemmar, och blir bara glada om du hör av dig!

Återigen, varmt välkommen till Salvian!