Informationsmöte 23/11 kl 18.30-20.00

Styrelsen vill informera medlemmarna om pågående projekt och planer framåt därför kallar vi till ett informationsmöte. Kallelse har medlemmarna fått i brevlådan.