Välkommen till Salvians årsstämma!

Tisdagen den 18 februari kl 18.30-20.00 i Björnbodaskolas matsal. Kallelsen har delats ut i din brevlåda. Det är av stor betydelse att du kommer till årsstämman, då samfälligheten är helt beroende av att medlemmarna är delaktiga och aktiva.