Årsstämma för Salvians Samfällighetsförening 2021

Välkommen till årets årsstämma Söndagen den 18 april kl 13.00.

På grund av den rådande Corona-situationen så kommer årsmötet att hållas utomhus. Vi kommer att vara på slänten/lekplatsen på Kattfotsbacken. OBS ta med något att sitta på. Kallelsen har ni fått i brevlådan. Tänk på att hålla avstånd på stämman eller delta genom att lämna en fullmakt. Fullmaktsblankett hittar du här :